Стандартни Процедури – SOP


2-ра Изтребителна АЕ (Виртуална)
Стандартни Процедури
DCS World
Ноември, 20201.1 | Процедури по брифинг и свързване
Тези процедури важат за всички членове на 2ИАЕ и всяко организирано от ескадрилата събитие.

1.2 | Записване за полет
Всички полети на ескадрилата и графикът за тях ще бъдат обявявани в Discord канала #2iae-flights. Ако нямате възможност да присъствате уведомете останалата част от ескадрилата, за да може полетите да се планират в зависимост от броя на присъстващите.

1.3 | Предполетна подготовка

Преди да се свържете към сървъра, проверете дали няма публикувани брифинг файлове за текущата мисия. Прочетете брифинга (ако има такъв) преди полета. Не закъснявайте. Използвайте времето между 21:00 и 21:30 за да тествате контролите си, за да бъдете готови за полет. Ако закъснеете и не сте предупредили за това и брифингът е завършил, няма да можете да участвате в полета. Не оставяйте хоста на мисията да решава дали може да се присъедините или не, просто попитайте дали брифинга е завършил и ако отговорът е да, моля не питайте дали може да се присъедините.

1.4 | Тестване на контроли

Едно от най-важните неща за седмичните ни полети е това хардуерът на всички пилоти да функционира нормално. Не поставяйте останалите пилоти в ситуация, в която трябва да се рестартира сървъра, защото не сте проверили дали тракинг устройството ви не работи. Отнема 5 минути да проверите дали всичко функционира, отделете нужното време. Някои проблеми, разбира се, могат да се разрешат с повторно влизане в сървъра, това е разбираемо, но го правете възможно най-експедитивно.

1.5 | Брифинг

След като всички пилоти за мисията са на линия в TeamSpeak канала, командирът за мисията ще започне общият брифинг. Той включва следното:
– Парола за сървъра
– Тактическа ситуация за мисията
– Цели
– Разпределение на целите и време за достигането им
– Ред на комуникация – радио канали и честоти
– Приятелски сили в района
– Очаквани противници
– Метеорологична обстановка
– Допълнителни специални инструкции

1.6 | Свързване със сървъра

След завършване на брифинга и потвърждение, че SRS сървъра е включен и получаване на потвърждение за това, можете да преминете към влизине в сървъра. Проверете дали SRS е включен преди да влезете в сървъра.

След влизане в сървъра изберете разпределеният си самолет, но не влизайте в кабината, докато командващия мисията не разреши. В екрана за избора на самолет, хостът може да се увери, че всички са на правилните позиции и ще извърши проверка на комуникациите. Това се извършва от всеки пилот в сървъра, като каже името си използвайки SRS. Редът за това е отгоре надолу спрямо списъка със самолети.

1.7 | Индивидуален брифинг

След като основния брифинг е завършен, всички са свързани със сървъра и проверката на радиото е завършена, индивидуалните двойки/звена заемат каналите си в TeamSpeak. Това се извършва в случай на комуникационен или технически проблем, да бъде разрешен на локално ниво и да не смущава комуникацията за останалата част от ескадрилата. След като всички са в канала, се извършва индивидуален брифинг, като при приключването му, командващият за определения полет докладва на командира на мисията, че брифингът за групата му е завършен. Брифингът включва:

– Разпределение на самолети
– Разпределение на цели и тактика
– Ред на запуск, рулиране и при нужда изчакване
– Процедура за излитане
– Параметри на полета до целта
– Връщане към базата (разпуск, ред на кацане)
– BINGO – Минималното гориво, при което самолетите трябва да поемат курс към базата

1.8 | Начало на мисията

След като се обяви началото на мисията, можете да натиснете бутона ‘Briefing’ и ‘Fly’ бутона след това. Когато всички са в кабините, паузата на мисията ще бъде премахната (ако има нужда). В този момент може да започнете запуска си и мисията, спрямо брифинга. При наличие на проблеми в този етап, използвайте TeamSpeak за да ги комуникирате, чатът е също вариант, ако ръководещия мисията не е във вашия канал.

1.9 | Правила за рестарт, презареждане, поправка

Освен ако ръководещия мисията не отбележи, стартирането на нов полет не е резрешено в стандартните ни мисии. Има определени сценарии, в които това е допустимо, като продължителни мисии или по-дълги събития, но ако е позволено, ще бъде отбелязано в брифинга. Причината за това е, че повечето стандартни мисии имат определена дължина, като време и факта, че не всички имат цялото време на света на разположение.

2.0| Ако сте свалени, разбиете се, технически проблем

При загуба на самолета:
Ако по време на мисията сте свалени, разбиете се, или катапултирате, участието ви в мисията приключва. Стараем се да имамее реалистични сценарии, поради тази причина разполагате с един живот за всяка мисия. Отново, при определени обстоятелства това няма да важи, но в стандартните мисии ще разполагате с един живот, затова се старайте да го запазите. При разбиване, имате право да излезете от сървъра, но трябва да бъдете на линия за дебрифинга. Използвайте времето свободното време, както сметнете за добре, докато чакате, или помолете някой от другите участници да ви изпрати съобщение, когато дебрифинга започва. Ако напуснете и не можете да участвате в дебрифинга, уведомете командира на мисията, за да не ви чака преди започването на дебрифинга.

Технически проблеми:
Ако симулаторът ви изхвърли по времее на мисията или имате технически проблем като неработещ контролер, и т.н… Уведомете водачът си, за да може той да реши дали да се присъедините отново към мисията. Има случаи, в които няма да бъде възможно да се присъедините отново. Причината за това са забавяния, които могат да развалят сценария на мисията или по-малкото време на разположение на останалите участници.

2.1| Дебрифинг

Всички пилоти, които участват в даден полет са длъжни да останат за дебрифинга. Целта на дебрифинга е не да гледаме повторение на мисията, а да се изберат акцентите от полета и да се обсъдят. Всяка от отделните групи може да направи отделен дебрифинг за полета си, но след това командира на мисията ще направи дебрифинг с всички групи. Командирът първо обявява дали мисията е успешно и покрива важните аспекти от мисията. След неговия дебрифинг, всеки водач на двойка/звено прави свой дебрифинг по ред на номерата. Ето добър пример за дебрифинг:
– Успешна ли беше мисията ви? Ако да, защо? Ако не, защо?
– Какво направи групата ви добре?
– Какво може да се подобри? Покрийте всякакви отклонения от стандарните процедури?
– Какво научихте и как ще използвате този опит за напред?

Старайте се да не използвате имена и позивни. Ако искате да дадете градивна критика на даден пилот, като процедура, която той не е спазил, опитайте се да споменете и нещо, което той е направил добре. Макар, че всички дебрифинги трябва да бъдат откровени, проявявайте нужното уважение към останалите участници и се старайте темите да се обсъждат в добър и уважителен тон, тъй като целта ни винаги е да се подобряваме като ескадрила.

2.2| Използване на F-10 картата

На всички пилоти е разрешено да използват картата, но имайте предвид, че не винаги ще виждате всички единици там.

2.3 | Полети в сървъри

Всички правила и процедури на ескадрилата следва да се спазват при полети в собствения и чужди сървъри. Уважавайте участващите там и не канете хора извън ескадрилата в каналите на 2ИАЕ.

2.4 | Забавлявайте се

Макар, че се опитваме да извлечем максимума, като симулация от DCS от тактическа гледна точка, в крайна сметка това е хоби и всички трябва да се забавляват. Процедурите ни са създадени да балансират между симулация и забавление, затова постарайте се да ни помогнете да постигнем и двете.

2.5 | Предложения и въпроси

Ако имате предложения как да подобрим процедурите си, начина на организация на полетите, не се притеснявайте да споделите идеите си по всяко време. Ако имате някакви въпроси, може да ги отправите в Discord или TeamSpeak.


2-ра Изтребителна АЕ (Виртуална)
Полетни Процедури
DCS World
Ноември, 2020


Част 1 – Комуникация

1.0. Номера на полети, радио честоти, TACAN канали

1.0.1 Разпределение на радио честоти. COM1 (позната като UHF, основна, Primary, Uniform) се използва за комуникация между различни групи, докато всяка комуникация в двойката се извършва на COM2 (VFH, вътрешна честота, AUX, Victor). Всеки пилот трябва да внимава да не задръства основната честота с ненужна информация.

1.0.2 Номера на полети. Всяка двойка получава номер (1-ви, 2-ри), а в някои случаи и име (пример – Shark 1-1, Shark 1-2). Изборът на TACAN канал зависи от номерацията, като по този начин за всяка мисия знаете каналът, който трябва да използвате.

Двойка 1 – 11X/Y
Двойка 2 – 12X/Y
Двойка 3 – 13X/Y
Двойка 4 – 14X/Y

1.1 Радио процедури

1.1.1 Общи правила за комуникация. Стандартната радио трансмисия включва три елемента, позивната/номера на получатееля, вашата позивна/номер и информацията, която трябва да се предаде. Например, ако сте в полет Shark 1 и искате да комуникирате с Razor 2, че наблюдавате чужди контакти:
Razor 2, Shark 1, единична група, курс 280, височина 5″

1.1.2 Вашата позивна. Щом влезете в кабината, използвайте зададената ви позивна от този момент до края на полета. Забележка: Когато отговаряте на команди във вашата група, използвайте само номера си вместо цялата позивна (например ‘‘Втори“)

1.1.3 Потвърждение. Всеки пилот отговаря с номера си, когато получи команда. Това правило не важи при получаване на информация. Когато се съмнявате, потвърдете командата.

Пример за получаване команда:
„Първи, започвам ляв завой до курс 210“
„Втори“

Пример за получаване на информация:
„Първи, Fox 3“

1.1.4 Радио етикет. Основното правило, което трябва да се спазва при говорено по радиото, е да се замислите, за това което искате да кажете преди да натиснете бутона. Старайте се да бъдете кратки и ясни. Може да бъде доста дразнещо, ако някой иска да каже нещо важно по радиото, а някой друг прави дълга трансмисия с много паузи. Старайте се и да не натискате радиото без да кажете нищо. Изчаквайте след като отпуснете бутона, за да дадете време на останалите участници да ви отговорят.

1.1.5 Комуникация в полет. Тя не е по-различна от изброените точки горе, но може да получите команда да изчакате. Когато се опитвате да се свържете с друга група, използвайте позивната им в трансмисията си, както и собствената си позивна. Това ще даде информация на другата група с кого разговаря. Пример:

„Shark 3, тук Shark 1“
След като Shark 3 отговори с нещо, като „Давайте за Shark 3“, Shark 1 може да предаде информацията си.

Причината за това е, че групата, с която се опитвате да се свържете може да е заета в бой или активно да комуникира на собствената си честота. Ако това се случи, Shark 3 може да не отговори или да каже нещо, като „Shark 3, изчакайте„. Позволено е да не спазите тази команда и да предадете информацията си, ако се опитвате да информирате за опасност или авария. Като общо правило, ако имате да кажете нещо важно, кажете го, безопасността на полета е винаги на първо пясто и преди процедурите.