Archive For 27 април 2020

=2ИАЕ= Личен Състав – Април 202

By |

=2ИАЕ= Личен Състав – Април 202

Въпреки трудните времена, през които минаваме, имаме повод за радост в редиците на =2ИАЕ=. След успешно положен изпит в бойна обстановка, радваме се да приемем като офицери курсантите =2IAE=MartoSS[BG] и =2IAE=Teddoproof[BG] Полежаваме им безаварийни полети и много виртуални победи! Честито!

Read more »