Личен състав

Списък на пилотите в 2ИАЕ:

 • =2IAE=CrashBG

  Капитан
  Командир на ескадрилата


 • =2IAE=FishbedBG

  Капитан
  Зам. Командир на ескадрилата

 • =2IAE=WizBG


  Лейтенант

 • =2IAE=StanBG

  Лейтенант

 • =2IAE=MartoSSBG

  Мл. Лейтенант

 • =2IAE=TeddoProofBG

  Мл. Лейтенант

 • =2IAE=AirfanBG

  Мл. Лейтенант

 • =2IAE=FalconBG

  Мл. Лейтенант

 • =2IAE=CowboyBG

  Мл. Лейтенант
Курсанти:


Резерв:

=2IAE=MetzBG
=2IAE=FahhhBG
=2IAE=GhostBG
=2IAE=LionBG
=2IAE=EagleBG
=2IAE=GrapBG
=2IAE=AirbusterBG
=2IAE=AirpowerBG
=2IAE=Dimitko_kBG
=2IAE=FulcrumBG
=2IAE=FloggerBG
=2IAE=Dead_FoxBG
=2IAE=YanoBG
=2IAE=BullyBG