=2ИАЕ= Резултати – Октомври

=2ИАЕ= Резултати – Октомври

За постигнати резултати и победи през месец Октомври, причисляваме медал на =2IAE=WizBG.

Медалът е отразен в страницата на личния състав.

Поздравления и пожелания за още много победи!