=2ИАЕ= Личен Състав – Април 202

=2ИАЕ= Личен Състав – Април 202

Въпреки трудните времена, през които минаваме, имаме повод за радост в редиците на =2ИАЕ=.

След успешно положен изпит в бойна обстановка, радваме се да приемем като офицери курсантите =2IAE=MartoSS[BG] и =2IAE=Teddoproof[BG]

Полежаваме им безаварийни полети и много виртуални победи!

=2IAE=Teddoproof[BG] атакува противников бомбардировач Б-52

Честито!