Скин за Bf-109 K-4 Kurfurst

Скинът е като за български Messerschmitt BF-109 G-6

Разархивирайте съдържанието на архива в ..\Eagle Dynamics\DCS World\Bazar\Liveries\Bf-109K-4

Bf-109 G-6 Erla haube VNVV