Личен състав

Списък на пилотите в 2ИАЕ:

 • =2IAE=Crash[BG]

  Капитан
  Командир на ескадрилата


 • =2IAE=Fishbed[BG]

  Капитан
  Зам. Командир на ескадрилата


 • =2IAE=Fulcrum[BG]


  Капитан

 • =2IAE=Falcon[BG]

  Ст. Лейтенант

 • =2IAE=Stan[BG]

  Лейтенант

 • =2IAE=Cowboy[BG]

  Мл. Лейтенант
 • =2IAE=Sparks[BG]

  Мл. Лейтенант
 • =2IAE=G.Sav[BG]

  Мл. Лейтенант
Курсанти:


Резерв:

=2IAE=MetzBG
=2IAE=FahhhBG
=2IAE=GhostBG
=2IAE=LionBG
=2IAE=EagleBG
=2IAE=GrapBG
=2IAE=AirbusterBG
=2IAE=AirpowerBG
=2IAE=Dimitko_kBG
=2IAE=FulcrumBG
=2IAE=FloggerBG
=2IAE=Dead_FoxBG
=2IAE=YanoBG
=2IAE=TeddoProof[BG]
=2IAE=MartoSS[BG]
=2IAE=Wiz[BG]
=2IAE=Airfan[BG]