Brevity – основни понятия

Brevity – основни понятия

Целта на Brevity кода е да се създаде общ стандарт за комуникация, който да позволява обмяната на максимален обем от информация с минимален брой думи. Изискването за кратка, навременна и разбираема информация във въздушен бой възниква от Първата Световна война с визуални сигнали с ръце, както и сигнали, чрез самолета (разклащане на криле, и т.н.). Тези сигнали се използват и до днес, но не са с толкова силно тактическо значение, колкото в миналото.

Между световните войни, технологията се развива и започва използването на радиостанции. Първите такива са изключително ненадеждни, което е най-вероятната причина за създаването на официална терминология. Втората причина, открита след започването на въздушните битки на ВСВ – масово объркване. След започването на полет/бой всички започват да говорят по радиото по едно и също време. Добавете към това страхът, лошата ситуационна ориентация, липса на опит, възможно заглушаване на радиото и можете да си представите един абсолютен хаос, който е налице и във виртуалните битки. Едно от решенията за този проблем е създаването на официална терминология – Brevity Code.

Особено популярната употреба на Brevity в онлайн сървърите изисква да сме поне запознати, за да можем да получаваме информация, без да сме длъжни да се включваме в комуникацията. Отдолу сме изредили някои от по-популярните термини и техните значения.

ABORT: Команда за прекратяване на текущата маневра, действие или цялата мисия.
ACTIVE: Активен режим за активно търсене на активна ракета като AIM-120/R-77
ALPHA CHECK: Поискване за курс и дистанция към дадена точка, използва се за точност при навигация
ANCHOR: 1) Команда за започване на кръжене над специфична точка или локация
2) Маршрут на самолет танкер
ANGELS: .Височината изразена в хиляди фута. Angels 20 означава 20,000 фута.
AS FRAGGED: Команда за изпълнение на задача, както е планирана и по брифинг
BANDIT: Противников самолет, използва се само когато контактът е потвърден като чужд.
BEAM/BEAMER: Описателна терминология за самолет, който маневрира в положение на 70/110 градуса спрямо собствения курс. Може да се използва за описване на собствена маневра. Пример – Falcon 1-1 beaming North
BELLY CHECK: Команда към приятелски самолет да изпълни завъртане през глава и да провери за противникови самолети под него
BENT: Неработеща система
BINGO / BINGO FUEL: Предопределеното количество гориво, което е нужно за безопасна връщане към базата.
BLIND: Загубен визуален контакт с водещия/водения самолет. В повечето случаи означава, че воденият е загубил визуален контакт с водача си. Обраното на това е VISUAL
BOGEY: Непознат радарен/визуален контакт.
BOGEY DOPE: Поискване на информация относно специфична цел или заплаха. Обикновено насочена към GCI/AWACS или други пилоти.
BOX: Групи/контакти/формации във форма на квадрат, погледнати на екрана на радара или отгоре
BRACKET: Индикира геометрия, при която самолет маневрира в позиция от обратната страна на дадена точка/цел, независимо хоризонтално/вертикално или косо. Накратко, това са класически клещи.
BREAK: (Up/Down/Right/Left) Команда за изпълнение на незабавен завой с максимална ъглова скорост. Предполага дефанзивна ситуация, която изисква незабавно действие.
BREVITY: Обозначава, че радио честотата се задръства все повече и трябва да се намали броя на изпращаните команди, както и да се използват по-кратки съобщения.
BUDDY SPIKE: Отговор към приятелски самолет при поискване на BOGEY DOPE
BUG OUT: Команда за напускане на боя и насочване към безопасна зона или базата.
BULLSEYE: Предварително уговорена/зададена референтна точка. Използва се за описание на текущата ни позиция или тази на целта.
CLEAN: 1) Липса на радарни контакти 2) Конфигурация на самолет без подвески
CLEARED: Поисканото действие е одобрено
CLEARED HOT: Пуск разрешен
CLOSING: Противниковият самолет сближава дистанцията
COLD: 1) Атакуваща геометрия, която води до позиция зад целта (lag pursuit) 2)Текущият ни курс е в обратна посока на очакваните заплахи
COMMITTED/COMMIT: Намерение за включване в бой/прехват
CONTACT: Радарен/Ифра-червен контакт; трябва да включва курс, разстояние, височина.
CONTINUE: Команда за продължаване на текущата маневра, не означава разрешение за включване в бой или стрелба
COVER: Команда за заемане на поддържаща/прикриваща роля
DEFENSIVE:  Съобщение, че самолетът ни е в дефанзивна позиция и маневрира спрямо заплахата. Освен ако не е споменато заплахата се смята за въздушна.
DRAG/DRAGGING: Противниковият самолет маневрира в 60 или по-малко градуса ракурс. Командата може да се използва и за собствено маневриране.
ENGAGED: Маневриране спрямо заплаха или цел с намерение за атака.
EXTEND: Команда за временно напускане на боя с цел спечелване на енергия, дистанция, ориентация (или комбинация от всички). Намерението е за възможно най-бързо включване обратно в боя.
FADED: Радарния контакт е загубен или ‘избелял’ на екрана.
FEET WET/DRY: Промяна на терена под самолета – над вода/суша
FENCE CHECK/FENCE IN/FENCE OUT: Команда за включване на бойните режими на самолета и подготовка на въоръжението спрямо текущата ни позиция и навлизане в чуждо въздушно пространство
FLANK/FLANKING: Цел движеща се под ракурс от 120 до 150 градуса
GADGET: Радар или друг сензор на борда на самолета
GIMBALL: Целта ще излезе от обхвата на радара ни
GORILLA:  Голяма група от непознати контакти, която маневрира към обща цел.
GROUP: Радарни контакти, които оперират заедно и се намират на разстояние до 5 мили един друг
HARD LEFT/RIGHT: Команда за изпълнение на рязък завой с високо претоварване.
HIGH: Индикация за височина на цел, когато се намира над 30,000 фута
HIT: Успешно получен радарен контакт.
HOLDING HANDS: Група от самолети в координирана визуална формация
HOME PLATE: Собствено летище
HOT: 1) При прехват – ‘Hot’ означава, че ако заемем зададения от AWACS/GCI курс ще се озовем в насрещен курс към целта. 2) Разрешена употреба на въоръжението – ‘Cleared Hot’
IN PLACE: (Ляво/Дясно) – Едновременно маневриране на цялата група към дадена посока
JOKER: Имаме достатъчно гориво да достигнем до целта по планирания маршрут и да се приберем в базата с малко или никакъв резерв.
KILL: Разрешение за унищожаване на дадена цел
LADDER:  Три или повече групи в колони. Изглежда като ‘стълба’ на екрана на радара
LINE ABREAST: Формация ‘Фронт’
LOCKED: Съобщение, че зададената цел е заключена на радара, съобщава се курса, разстоянието и височината на целта.
LOW: Целта се намира на височина под 10,000 фута
MEDIUM: Височината на целта е между 10,000 и 30,000 фута
MERGE/ MERGED: 1) Собственият и противников самолет/и са в близък бой 2) Контактите на радара са един върху друг
MUSIC: Радарен сигнал от смутител/ECM
NO JOY: Загубен визуален контакт с целта – обратното на ‘Tally’
NOTCH: Дефанзивна маневра за поставяне на противника в края на лъча на радара.
PADLOCKED: Невъзможност за отделяне на вниманието от целта поради риск от загуба на визуален контакт.
PAINT: Приятелски контакт на радара след IFF проверка
PICTURE: AWACS или GCI предоставя тактически поглед върху обстановката
POSIT: Поискване на текуща позиция от AWACS/GCI/ATC
PRESS: Команда за продължаване на атаката, като се приема, че общата подкрепа от приятелските сили ще продължи
SEPARATE: Отделяне от дадено сражение
SHACKLE: Команда за изпълнение на кръстосване на настоящата посока на полета с цел заемане на тактическа позиция
SHOOTER: Противниковият самолет е в позиция за стрелба
SLOW: Скорост под 300 knots
SNAP: Директен вектор към поисканата цел/точка
SORTED: Предварително зададените цели за всеки самолет от групата са разпределени
SPIKE: Индикация на RWR за заплаха
SPITTER: Самолет, който е напуснал боя.
STACK: Две или повече групи разделени по височина
STATUS: Поискване на информация за тактическата ситуация на даден самолет. В повечето случаи се описва като офанзивен, дефанзивен или неутрален.
SWITCH/SWITCHED: Чуждият самолет променя целта, която атакува
TALLY: Потвърждение за визуален контакт с целта; обратното на “NO JOY.”
TARGET: Разпределение на целите
TRAIL: Формация от два или повече самолета в колона
TRAILER: Последният самолет във формацията
TRASHED: Чужда/своя ракета, която е загубила енергия
TUMBLEWEED: Показва ограничена информираност за ситуацията, загубен визуален контакт, искане за информация.
VEE/VIC: Формация Vic, единичен водещ самолет и следваща двойка/елемент
VISUAL: Потвърждения за визуален контакт с приятелски самолет; обратното на „BLIND“
WALL: Три или повече групи във формация Фронт
WEDGE: Тактическа формация от два или повече самолети с един водещ самолет и 2 самолета във фронт в по-задна позиция. Същото като VEE/VIC
WEEDS: Много ниска височина.
WINCHESTER: Няма останали боеприпаси.

FOX ONE: Пуск на полу-активна ракета – R-27R/AIM-7
FOX TWO: Пуск на ракета с инфрачервена глава – R-73/AIM-9
FOX THREE: Пуск на активна ракета – R-77/AIM-120