=2ИАЕ= Резултати – Септември

=2ИАЕ= Резултати – Септември

След анализ на резултатите на ескадрилата за месец Септември, най-страшния убиец е =2IAE=FishbedBG със завидните 76 убийства и само 10 загуби по различните сървъри. Ще му бъде причислен медал за постигнатите победи и отразен в страницата с личния състав на сайта.

Поздравления и пожелания за още много победи!

Страницата с личния състав е обновена.