Скинове за L-39ZA, Български ВВС

Скинове за L-39ZA, Български ВВС

5 окраски за български L-39ZA!

Бордни номера 137, 202, 203, 205, 209
За версия на DCS над 1.5.3

Папките от архивите слагате тук: …Eagle Dynamics\DCS World\CoreMods\aircraft\L-39\Liveries\L-39ZA

Линк за сваляне:

L-39ZA BuAF