Възстановяване на подготовката с МиГ-21

Възстановяване на подготовката с МиГ-21

По случай новия ни дедикейтнат сървър се наложи малко да възстановим подготовката на МиГ-21. Личният състав е разтрениран, което е предпоставка за инциденти.